τρύπημα

Μεταφράσεις

τρύπημα

('tripima)
ουσιαστικό ουδέτερο
άνοιγμα τρύπας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close