τρύπωμα

Μεταφράσεις

τρύπωμα

('tripoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
πρόχειρο ράψιμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close