τρoχιά

Μεταφράσεις

τρoχιά

trajectory
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close