τσάκισμα

Μεταφράσεις

τσάκισμα

('tsacizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το σπάσιμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close