τσάρτερ

Μεταφράσεις

τσάρτερ

charteالميثاقcartaチャーターChartercharterХартаCharterChartercarta ('tsarter)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
φτηνή αεροπορική πτήση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close