τσέμπαλο

Μεταφράσεις

τσέμπαλο

harpsichordclavecinклавесинCembaloKlawesyncravoclavicembaloклавесинcembaloCembaloklavecimbelcembalo ('tsembalo)
ουσιαστικό ουδέτερο
μουσική μουσικό όργανο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close