τσίγκος

Μεταφράσεις

τσίγκος

zinc, étaincinc, zinc, lataعُلْبَةcíntinZinntintinakonzervabarattolo양철blikjehermetikkbokspuszkalataоловоburkดีบุกtenekethiếc ('tsiŋgos)
ουσιαστικό αρσενικό
μέταλλο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close