τσίνορο

Μεταφράσεις

τσίνορο

sourcileyelash ('tsinoro)
ουσιαστικό ουδέτερο
η βλεφαρίδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close