τσαλαβουτώ

Μεταφράσεις

τσαλαβουτώ

يُجْذِّفُ

τσαλαβουτώ

pádlovat

τσαλαβουτώ

padle

τσαλαβουτώ

paddeln

τσαλαβουτώ

paddle

τσαλαβουτώ

remar

τσαλαβουτώ

meloa

τσαλαβουτώ

pagayer

τσαλαβουτώ

veslati

τσαλαβουτώ

pagaiare

τσαλαβουτώ

パドルで漕ぐ

τσαλαβουτώ

젓다

τσαλαβουτώ

peddelen

τσαλαβουτώ

padle

τσαλαβουτώ

wytaplać się

τσαλαβουτώ

remar

τσαλαβουτώ

грести

τσαλαβουτώ

paddla

τσαλαβουτώ

พายเรือ

τσαλαβουτώ

chèo xuồng

τσαλαβουτώ

划桨
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close