τσαλαπατώ

Μεταφράσεις

τσαλαπατώ

trample, tread
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close