τσεκ

Μεταφράσεις

τσεκ

(tsek)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
τραπεζική επιταγή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close