τσεκάπ

Μεταφράσεις

τσεκάπ

فَحْص طِبِّي عامprohlídkaundersøgelseUntersuchungcheckup, check-upchequeo, comprobaciónlääkärintarkastusexamen médicalpregledvisita di controllo検査검사medisch onderzoekkontrollbadania kontrolnecheck-upосмотрläkarundersökningการตรวจสุขภาพsağlık kontrolüsự kiểm tra sức khỏe检查 (tse'kap)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
προληπτική ιατρική εξέταση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close