τσεκούρι

Μεταφράσεις

τσεκούρι

axe, ax, hatchet, tomahawkhache, hachettehachaтопорبَلْطَةsekyraøkseBeilkirvessjekiraascia도끼bijløkssiekieramachadoyxaขวานbaltarìu斧子 (tse'kuri)
ουσιαστικό ουδέτερο
εργαλείο για το σπάσιμο ξύλων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close