τσιγγάνικος

(προωθήθηκε από τσιγγάνικο)
Μεταφράσεις

τσιγγάνικος

(tsi'ŋganikos) αρσενικό

τσιγγάνικη

(tsi'ŋganici) θηλυκό

τσιγγάνικο

(tsi'ŋganiko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με τσιγγάνους τσιγγάνικος χορός τσιγγάνικη μουσική
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close