τσιγγουνεύομαι

Μεταφράσεις

τσιγγουνεύομαι

begrudge, skimp
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close