τσιμπολογάω

Μεταφράσεις

τσιμπολογάω

(tsimbolo'ɣao)

tsimbolo'ɣo


ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
τρώω περιστασιακά μικρές ποσότητες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close