τσιμπούρι

Μεταφράσεις

τσιμπούρι

tick (tsi'buri)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρό έντομο που ρουφάει το αίμα
είναι φορτικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close