τσιμώ

Μεταφράσεις

τσιμώ

pinch, sting
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close