τσιπούρα

Μεταφράσεις

τσιπούρα

Goldbrassegilthead bream, gilt-head breamdoradosparus aurataçipura (tsi'pura)
ουσιαστικό θηλυκό
είδος ψαριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close