τσιριχτός

(προωθήθηκε από τσιριχτό)
Μεταφράσεις

τσιριχτός

(tsiri'xtos) αρσενικό

τσιριχτή

(tsiri'xti) θηλυκό

τσιριχτό

squeakystrident (tsiri'xto) ουδέτερο
επίθετο
διαπεραστικός τσιριχτή φωνή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close