τσογλάνι

Μεταφράσεις

τσογλάνι

bastard, bugger
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close