τσουάνα

Μεταφράσεις

τσουάνα

Tswana

τσουάνα

Setswana, Tswana

τσουάνα

tsvana

τσουάνα

Tswana
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close