τσούζω

Μεταφράσεις

τσούζω

('tsuzo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
καίω Με τσούζει η πληγή.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close