τυπικά

Μεταφράσεις

τυπικά

(tipi'ka)
επίρρημα
ψυχρά χαιρετάω κπ τυπικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close