τυπογραφείο

Μεταφράσεις

τυπογραφείο

(tipoɣra'fio)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο χώρος όπου τυπώνονται βιβλία και άλλα έντυπα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close