τυπογραφικό λάθος

Μεταφράσεις

τυπογραφικό λάθος

خَطَأٌ مَطْبَعِيّ

τυπογραφικό λάθος

tisková chyba

τυπογραφικό λάθος

fejltryk

τυπογραφικό λάθος

Druckfehler

τυπογραφικό λάθος

misprint

τυπογραφικό λάθος

errata

τυπογραφικό λάθος

painovirhe

τυπογραφικό λάθος

coquille

τυπογραφικό λάθος

tiskarska greška

τυπογραφικό λάθος

errore di stampa

τυπογραφικό λάθος

誤植

τυπογραφικό λάθος

미스프린트

τυπογραφικό λάθος

drukfout

τυπογραφικό λάθος

trykkfeil

τυπογραφικό λάθος

błąd drukarski

τυπογραφικό λάθος

erro de impressão

τυπογραφικό λάθος

опечатка

τυπογραφικό λάθος

tryckfel

τυπογραφικό λάθος

การพิมพ์ผิด

τυπογραφικό λάθος

baskı hatası

τυπογραφικό λάθος

lỗi in

τυπογραφικό λάθος

印刷错误
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close