τυραννία

Μεταφράσεις

τυραννία

tyrannytyrannieтиранияtiraniatirannia暴政tirannietiraníatyranie폭정Tyranneityranni暴政 (tira'nia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. απολυταρχικό σύστημα ζω σε καθεστώς τυραννίας
2. μεταφορικά η καταπίεση Το σχολείο είναι τυραννία!
3. βάσανο, μαρτύριο Η αρρώστια του είναι τυραννία.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close