τυφλά

Μεταφράσεις

τυφλά

aveuglément (ti'fla)
επίρρημα
τελείως υπακούω τυφλά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close