τόπος

Μεταφράσεις

τόπος

locus, place, topos, siteplace, endroitlugarمَكانmístostedOrtpaikkamjestoluogo場所장소plaatsstedmiejscelugarместоplatsสถานที่yerchỗ地方място ('topos)
ουσιαστικό αρσενικό
μέρος, περιοχή κατά τόπους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close