τύλιγμα

Μεταφράσεις

τύλιγμα

wrapping, furlالتفاف배치indpakning ('tiliɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. πακετάρισμα το τύλιγμα των δώρων
2. μάζεμα το τύλιγμα σπάγκου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close