τύμβος

Μεταφράσεις

τύμβος

barrow, grave
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close