τύπωμα

Μεταφράσεις

τύπωμα

('tipoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
η εκτύπωση το τύπωμα υφασμάτων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close