τύρφη

Μεταφράσεις

τύρφη

Torf

τύρφη

peat, turf

τύρφη

turve

τύρφη

tourbe

τύρφη

tőzeg

τύρφη

torba

τύρφη

turf

τύρφη

torf

τύρφη

rašelina

τύρφη

tørv

τύρφη

turba

τύρφη

treset

τύρφη

泥炭

τύρφη

이탄

τύρφη

torv

τύρφη

turfa

τύρφη

торф

τύρφη

torv

τύρφη

ถ่านหินเลน

τύρφη

turba

τύρφη

than bùn

τύρφη

泥煤
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close