τύψη

Μεταφράσεις

τύψη

pang, qualm, twinge, compunction, remorseanger反省Reue양심의 가책חרטהrimorsoremorsoremordimientoremordswroeging悔恨悔恨ånger ('tipsi)
ουσιαστικό θηλυκό
ενοχή έχω τύψεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close