υαλώδης

Μεταφράσεις

υαλώδης

vitreous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close