υβριστικός

Μεταφράσεις

υβριστικός

abusive, opprobrious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close