υγραέριο

Μεταφράσεις

υγραέριο

(iɣra'erio)
ουσιαστικό ουδέτερο
το γκάζι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close