υγραίνω

Μεταφράσεις

υγραίνω

moisten (i'ɣreno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μουσκεύω, βρέχω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close