υγροσκοπικός

Μεταφράσεις

υγροσκοπικός

hygroscopique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close