υδρατμός

Μεταφράσεις

υδρατμός

(iðra'tmos)
ουσιαστικό αρσενικό
ο ατμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close