υδροπερατός

Μεταφράσεις

υδροπερατός

permeable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close