υδροστατικός

Μεταφράσεις

υδροστατικός

hydrostatique

υδροστατικός

hydrostatic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close