υδρόφοβος

Μεταφράσεις

υδρόφοβος

hydrophobic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close