υλικός

(προωθήθηκε από υλική)
Μεταφράσεις

υλικός

(ili'kos) αρσενικό

υλική

(ili'ci) θηλυκό

υλικό

material (ili'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικά με υλικά υλική βοήθεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close