υλικό σημείο

Μεταφράσεις

υλικό σημείο

point mass
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close