υλοποίηση

Μεταφράσεις

υλοποίηση

implementationالتنفيذattuazioneuitvoeringgenomförandemise en œuvreaplicaciónיישוםtäytäntöönpano実装implementace구현 (ilo'piisi)
ουσιαστικό θηλυκό
η πραγματοποίηση η υλοποίηση μιας ιδέας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close