υπάγω

Μεταφράσεις

υπάγω

subsume, class

υπάγω

subsumer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close