υπέρ

Μεταφράσεις

υπέρ

pour (i'per)
πρόθεση
δηλώνει υποστήριξη αγώνας υπέρ του δικαιώματος στέγης
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close