υπέρθεση

Μεταφράσεις

υπέρθεση

superposition
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close