υπέρμετρος

Μεταφράσεις

υπέρμετρος

مُفْرِط

υπέρμετρος

nadměrný

υπέρμετρος

overdreven

υπέρμετρος

übermäßig

υπέρμετρος

excessive

υπέρμετρος

excesivo

υπέρμετρος

liiallinen

υπέρμετρος

excessif

υπέρμετρος

pretjeran

υπέρμετρος

eccessivo

υπέρμετρος

度を超えた

υπέρμετρος

과도한

υπέρμετρος

buitensporig

υπέρμετρος

overdreven

υπέρμετρος

nadmierny

υπέρμετρος

excessivo

υπέρμετρος

избыточный

υπέρμετρος

överdriven

υπέρμετρος

ซึ่งมากเกินความจำเป็น

υπέρμετρος

aşırı

υπέρμετρος

quá mức

υπέρμετρος

过多的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close